‘Οροι Χρήσης

 1. Εισαγωγή

  Ενθαρρύνουμε τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) www.skydive-athens.gr και όλων των ιστοσελίδων που τυχόν συνδέονται αυτομάτως με τον προαναφερθέντα ΔΤ. Η χρήση του παρόντος ΔΤ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στην συνέχεια. Ωστόσο, η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει σαφώς και επαρκώς και αποδεχτεί όλους τους παρόντες όρους χρήσης αυτού του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Τόπου αυτού. Εντούτοις, η χρήση του ΔΤ και των υπηρεσιών του (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξουσίου-πελάτη. Ελλείψει τέτοιου είδους σχέσης, οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αποστέλλετε δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα του όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε αυτές τις αλλαγές.

 2. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

  Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του ΔΤ www.skydive-athens.gr, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου (βλ. Ν.2121/1993) και τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του Διαδικτύου. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται ή να μεταφέρεται οποιοδήποτε παράνομο ή απειλητικό ή συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ή υβριστικό ή πορνογραφικό υλικό ή οιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω του ΔΤ.

 3. Πνευματική Ιδιοκτησία

  Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ www.skydive-athens.gr, συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Skydive Athens και προστατεύονται από τις εθνικές διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις. Το υλικό, το οποίο αγοράζει και κατεβάζει νόμιμα ο χρήστης του ΔΤ αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο, για το σκοπό που προχώρησε στην συγκεκριμένη αγορά. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων website του περιεχομένου του ΔΤ www.skydive-athens.gr, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου. Τα κείμενα (άρθρα, πηγές, νομολογία κτλ) που βρίσκονται αναρτημένα στον παρόντα ΔΤ αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία του σωματείου και των μελών του. Τα λοιπά προιόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί οι φορείς φέρουν την σχετική ευθύνη. Επιτρέπεται ελεύθερα η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των εντύπων και των αιτήσεων που βρίσκονται καταχωρημένα ως υποδείγματα στον αντίστοιχο τομέα του ΔΤ, μόνο για χρήση που σχετίζεται με το σωματείο μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση των εντύπων αυτών γίνεται από την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει το Skydive Athens ή ο δημιουργός των εντύπων/αιτήσεων, ο οποίος επέτρεψε την ανάρτηση τους στον παρόντα ΔΤ. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ΔΤ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Skydive Athens από την σχετική ενότητα στον ΔΤ.

 4. Προσωπικά Δεδομένα/ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Το Skydive Athens δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται μόνο στη νόμιμη επεξεργασία των επισκεπτών του σίτε. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τρόπο που δύνανται να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και τις διαδικασίες που υπάρχουν για να προστατεύονται. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997), τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι χρήστες του ΔΤ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔT συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του ΔΤ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή, όπως και εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή τους και την χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 5. Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα

  Το Skydive Athens δύναται να λαμβάνει και να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες: το domain name και το όνομα του host, το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο κάθε επισκέπτης/χρήστης, την ημερομηνία και ώρα που επισκέπτεται τον ΔΤ και τη διεύθυνση IP από όπου έχει συνδεθεί.

 6. Περιορισμός ευθύνης του Skydive Athens – Δήλωση αποποίησης

  Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται «ως έχει» και το Skydive Athens δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Skydive Athens, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών και περιεχομένων του ΔΤ, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, το Skydive Athens δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

 7. Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοσελίδας

  Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (μέσω links) O ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των ΔΤ. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης/αποδοχής του περιχεομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ΔΤ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Χρήση των cookies Το Skydive Athens δύναται μελλοντικά να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ΔΤ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την παρ.5 ά.4 του Νόμου 3471/2006, (όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012) ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997. Συνεπώς, ο παρών ΔΤ μπορεί να εγκαταστήσει «cookies» μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του. Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του (browser), με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies ή/ και να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση των cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Χρήση των Pixel Tags Στον ΔΤ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως:«pixel tags» (ετικέτες εικονοστοιχείων), «web beacons» ( κωδικοί ιχνηλασίας), ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο τη συλλογή και καταγραφή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση του ΔΤ και την ταχύτητα απόκρισης. Εγγραφή στο Νewsletter Με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη τότε αυτόματα ενημερώνεται και η βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρία με όλους τους χρήστες. Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενημερωτικών emails. Μέσα στο email θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγραφεί από τη λίστα αυτή. Σε κάθε περίπτωση το Skydive Athens είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει το χρήστη για θέματα τα οποία σχετίζονται με το λογαριασμό του, όπως η αποστολή ερωτημάτων ή το κόστος των υπηρεσιών.

 8. Τιμές και Φ.Π.Α

  Οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται προς ιδιώτες αναγράφονται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. όπως ορίζει ο Νόμος. Το Skydive Athens διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Για την παροχή υπηρεσιών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με την 6η Κοινοτική Οδηγία περί Φ.Π.Α, οι τιμές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα. Από 1/1/2015 σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι υποκείμενος στο φόρο, επιβαρύνεται με το ΦΠΑ στον τόπο κατοικίας του σύμφωνα με την τελευταία κοινοτική οδηγία περί e-services.